Analize de risc la securitatea fizică.

Evaluator de risc la securitatea fizica, analiza de risc la securitatea fizica Cluj Romania
Efectuam analize de risc la securitatea fizica prin experti abilitati si inscrisi in R.N.E.R.S.F(Registrul National al evaluatorilor de risc la securitatea fizica)
documents
time
direction
Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul securității și peste 200 de evaluări de risc efectuate, oferim clienților noștri consultanța necesară demarării procesului de evaluare a riscului, redactarea dosarului de evaluare și cele mai pertinente măsuri și recomandări în privința diminuării riscurilor identificate în cadrul unităților.

Ce este analiza de risc la securitatea fizică?

risk evaluation
Analiza de risc la securitatea fizică, se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. Analiza de risc la securitatea fizică este fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor conform Legii nr. 333/2003 si a H.G nr. 301/2012, completată prin H.G 1002/2015.
vault
Conform legii conducătorii unităților care dețin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligația implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecției personalului și a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului și descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor. Analizele de risc se întocmesc de către experți înscriși în RNERS(Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică).
security
Analiza de risc la securitatea fizică se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuiește în una dintre următoarele situații:
- cel puțin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
- în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
- în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității;