Politica de confidențialitate.

hero

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TSE RISK CONSULTING este marcă inregistrată a societatii WEBNIAC S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Bucegi nr. 7/49, Județ Cluj, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J12/6333/2017, avand codul fiscal (CUI) 38454551, in calitate de operator de date cu caracter personal, informeaza prin aceasta sectiune despre modul in care sunt colectate si prelucrate datele cu caracter personal, respectand politicile si prevederile „Regulamentului GDPR” (valabil din 25 mai 2018) privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.

Definitii si termeni utilizati in acest document:

Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoană fizica identificata sau identificabila („Persoana Vizata”) care poate fi recunoscuta, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor.

Categorii de date prelucrate:
- Date de identificare: numele, prenumele;
- Date de contact: e-mailul, telefonul.

Motivele prelucrarii datelor cu caracter personal:
Pregatirea documentatiei necesare contractarii produsului/ serviciului oferit de catre WEBNIAC SRL;
Contactarea dvs. prin diverse canale (de exemplu: telefon, e-mail, SMS), pentru a va comunica diverse aspecte privind produsul/serviciul solicitat;
Informarea si transmiterea comunicărilor comerciale, a ofertelor promotionale sau personalizate privind produsele/serviciile societatii.
Transmiterea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate in cadrul societatii și doar de catre persoane autorizate după cum urmeaza:
- Furnizori de servicii de marketing (agentii de marketing);
- Prestatori de servicii din cadrul societatii (evaluatori inscriși in R.N.E.R.S.F fara a se limita la acestia);
- Furnizori de servicii-suport si/ sau auxiliare (servicii de audit, servicii juridice, notariale sau alte servicii de consultanta);
- Institutii si autoritati publice (Consiliul Concurentei, Instantele judecatoresti si alte organe judiciare).

Termenul de pastrare a datelor cu caracter personal

Pastrarea datelor cu caracter personal se va realiza pe toata perioada necesara indeplinirii scopului pentru care au fost colectate, asigurandu-ne de respectarea prevederilor legale aplicabile.

Drepturile dvs. privind GDPR
Dreptul de acces: acesta va permite sa solicitati si sa primiti o confirmare a faptului ca va sunt sau nu prelucrate datele. Puteti astfel sa solicitati o copie a datelor cu caracter personal prelucrate precum si informatii despre: scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari catre care vor fi furnizate datele, perioada de pastrare a datelor, dreptul de rectificare, stergere sau restrictionarea prelucrarii datelor personale;
Dreptul la rectificarea datelor: aveti dreptul de a solicita oricand modificarea ori completarea de date personale;
Dreptul la stergere: puteti folosi acest drept pentru a solicita operatorului de date cu caracter personal sa procedeze la stergerea datelor dvs. atunci cand raporturile de colaborare au incetat, nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate si prelucrate, in momentul in care v-ati retras acordul privind prelucrarea datelor sau atunci cand datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei in vigoare;
Dreptul de retragere a consimtamantului: puteti in orice moment sa renuntati la acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
Dreptul la opozitie: va puteti opune oricand prelucrarilor in scopuri de marketing;
Dreptul la restrictionare: puteti exercita acest drept atunci cand datele dvs. nu sunt corect colectate, cand prelucrarea este ilegala, datele nu ne mai sunt necesare sau in cazul in care v-ati opus prelucrarii;
Dreptul la portabilitate: aveti dreptul de a transmite datele personale altui operator sau ne puteti solicita transmiterea datelor dvs. cu caracter personal unei alte entitati daca acest fapt este posibil din punct de vedere tehnic;
Dreptul de sesizare a autoritatilor (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in cazul in care constatati nereguli in procesul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

Societatea WEBNIAC S.R.L, va prelucra datele cu caracter personal, doar in baza consimtamantului dumneavoastra liber exprimat.

Societatea intelege si se angajeaza sa realizeze toate activitatile de colectare si prelucrare doar cu un scop bine determinat, respectand normele legale in vigoare si doar in vederea indeplinirii intereselor legitime ale Societatii in contextul desfasurarii obiectului de activitate, totodata asigurandu-se ca s-au luat masurile necesare privind securitatea datelor.

Pentru informatii suplimentare, neclaritati si sesizari va rugam sa utilizati datele de contact de mai jos:
Email: office@tseriskconsulting.ro
Telefon 0742.409.403
Adresa sediu: Cluj-Napoca, Strada Bucegi nr. 7/49.