Servicii.

Vă oferim GRATUIT toate detaliile legate de procesul de evaluare a riscurilor aferente unității dumneavoastră, anterior demarării oricărui demers. Vă explicăm metodologia procesului și implicațiile părților.
Conform Instrucțiunii nr. 9, vom semna contractul de prestări servicii și declarația de confidențialitate, după care vom demara procesul de identificare a riscurilor, prin deplasare la sediul unității și solicitare a documentelor necesare realizării raportului de evaluare.
Întocmirea dosarului de evaluare a riscurilor de către experții noștri, înscriși în R.N.E.R.S.F și formularea concluziilor raportului, împreună cu recomandările necesare în vederea diminuării riscurilor identificate în unitate.
Asigurarea consultanței în ceea ce privește implementarea corectă și optimă a soluțiilor și procedurilor de securitate necesare, în conformitate cu legislația și recomandările prezente în concluziile raportului de evaluare.